Yedi milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında, Birleşmiş Milletler (BM), Filistin, Özbekistan, Azerbaycan, Lesoto Krallığı ve Vietnam ile imzalanan anlaşma ve protokollerin onaylanması ile geçmişte imzalanan anlaşmalardaki değişiklik kararları yer aldı.

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu bünyesinde hazırlanan “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması”nın eklerinde yapılan 2021 yılına ait değişiklikler onaylandı.

Kararla anlaşmanın yaklaşık 40 bölümü ile alt maddelerinde değişiklik yapılmış oldu.

Türkiye ile Filistin arasında 6 Şubat 2018’de imzalanan “Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması” da Erdoğan tarafından onaylandı.

Bu anlaşmayla iki ülke gençlerinin ihtiyaç duyduğu yaşam boyu öğrenme, aile, eğitim, demokratik katılım, yurttaşlık bilinci, bilim ve teknoloji, kültür ve sanat ile girişimcilik gibi pek çok alanda iş birliği yapılacak.

Taraflar ayrıca gençlik kampları, değişim programları, ortak gençlik projeleri de yürütebilecek.

Benzeri projeler spor alanında da uygulanacak. Yetenekli gençlerin eğitimi ve gelişimi için değişimi, ortak spor organizasyonları, kadınların spora teşviki, uzman değişimi ve deneyim paylaşımı gibi çalışmalar yapılacak.

Her iki ülke de düzenledikleri spor etkinliklerine birbirini karşılıklı davet edecek.

Gençliğe ve spora yönelik politikalar konusunda iş birliğinin değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yeni ortaklıkların özendirilmesi amacıyla Türkiye-Filistin Ortak Komitesi de kurulacak.

Anlaşma, iki ülkedeki yasal süreçlerin tamamlanması ardından karşılıklı yapılacak bilgilendirmenin ardından yürürlüğe girecek.

– Özbekistan ve Azerbaycan’la yapılan kara yolu taşımacılığı protokolleri onaylandı

Türkiye ile Özbekistan arasında 30 Haziran-1 Temmuz’da Taşkent’te gerçekleştirilen Türk-Özbek Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü de Erdoğan tarafından onaylandı.

Toplantıda Kovid-19’a rağmen iki ülke arası kara yolu taşımacılığının artışı ve daha fazla Özbek taşımacı tarafından faaliyet gerçekleştirilmesi memnuniyetle karşılanırken taraflar kara yolu taşımacılığı için en uygun şartları sağlamak konusunda anlaşmaya varmıştı.

Taraflar bu toplantıda 1 Ağustos’a kadar ikili geçiş belgelerini, üçüncü ülkeye ve üçüncü ülkeden geçiş belgelerini teslim etme kararı da alırken 2021’de verilen geçiş belgelerinin ise 31 Ocak 2022’ye kadar geçerli olduğunu teyit etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında 25 Haziran 2021 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü” de onaylandı.

Toplantıda geçiş belgesi kotası belirlenirken 2021 yılına ait geçiş belgelerinin 1 Şubat 2022’ye kadar geçerli olduğu teyit edildi.

Salgın nedeniyle 2021’in ilk yarısında süresi dolan geçiş belgelerinin kullanım süresi ise 2021’in sonuna kadar uzatıldı.

Toplantıda ayrıca Türk tarafı transit taşımanın kademeli olarak liberalleştirilmesini ve yol vergilerinin kaldırılmasını teklif ederken Azerbaycan tarafı, bu teklifi yapılacak olan yeni Karayolu Taşımacılığı Anlaşması çerçevesinde değerlendireceğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan arasında “Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü” de bugün onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

Taraflar arasında 10 Mayıs 2012’de Bakü’de imzalanan protokole göre taraflar arşivlerini zenginleştirmek amacıyla birbirleriyle çoğaltılmış belge örneklerini, kılavuzlarını, envanterlerini ve araştırma araçlarını paylaşacak, restorasyon uygulamalarındaki tecrübelerinden yararlanmak amacıyla arşiv uzmanı değişimi yapacak, yol harici masrafları ev sahibi ülkece karşılanmak üzere belirli sayıda arşivisti araştırma yapması için ülkesinde ağırlayacak, ortak sergi ve bilimsel toplantılar düzenleyecek.

– Lesoto ve Vietnam’la ekonomik ve ticari alanda anlaşmalar onaylandı

Güney Afrika’da yer alan Lesoto Krallığı ile 3 Kasım 2016’da İstanbul’da imzalanan ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması da onaylanarak Resmi Gazete’de yer aldı.

Buna göre taraflar ticareti geliştirme, karşılıklı yatırım, tarım ve hayvancılığı geliştirme, enerji ve mineral kaynakları, sanayi ve küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme, bilim ve teknoloji ile hizmet gibi alanlarda iş birliğini artıracak.

Ayrıca taraflar birbirine gümrük vergileri ve harçlarla ilişkin birbirlerine en çok kayrılan ülke statüsü verecek. Türkiye-Lesoto Karma Ekonomik Komisyonu da bu anlaşma ile kurulacak.

Anlaşma, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Resmi Gazete’de ayrıca Türkiye ile Vietnam Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasına yer verildi.

İki ülke arasında 23 Ağustos 2017’de Hanoi’de imzalanan anlaşmaya göre taraflar gümrük suçlarının önlenmesi, soruşturulması ve bu suçlarla mücadele edilmesi hususunda anlaşma hükümlerine uygun olarak iş birliği yapacak ve yardım sağlayacak.

Taraflar ayrıca suçlarla mücadelede kullanılan özel yöntemler ile suç işlemede kullanılan yeni yöntemler konusunda da birbirlerini bilgilendirecek.

Çeşitli yasaklı madde, silah, taklit veya korsan eşya gibi konularda da taraflar birbirlerine bilgi paylaşımında bulunacak.

Taraflar karşılıklı gümrük memuru eğitimi ve uzman değişimi de yapacak.

AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesinin Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmesinin bazı maddelerinde gidilen değişiklik de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.

Değişiklikle Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılmasıyla (Brexit) imzalanan İrlanda-Kuzey İrlanda Protokolü uyarınca Kuzey İrlanda, Birleşik Krallık’ın parçası olmasına rağmen sözleşmenin bazı maddeleri için “AB parçası” olarak nitelendirildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir