Koç Holding’den dev kâr

Holding bilançosuna birinci yarıyılda en büyük katkı finans kesiminden sağlandı. Finans dalını, güç ve otomotiv bölümleri takip etti.

Koç Holding 2022 yılının ikinci çeyreğinde piyasa beklentisi olan 11,7 milyar TL’nin üzerinde 15,5 milyar TL net periyot kârı elde etti. Böylelikle holding yılın birinci 6 ayında geçen yılın birebir periyoduna nazaran konsolide kârını yüzde 317 artırarak 22,2 milyar TL’ye çıkardı. Tüm iş kollarında güçlü performans kârlılıkta tesirli oldu.

2022 yılının birinci yarısında finans kesiminden konsolide net kâra 9,1 milyar TL ile en büyük ek katkı sağlandı. Finans kesimini, güç ve otomotiv dalları takip etti. Holding yılın birinci yarısında konsolide gelirlerini geçen yıla nazaran yüzde 192 artırıp 386 milyar TL’ye yükseltti. Türkiye’nin en büyük ihracatçısı pozisyonunda olan holding, Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 7’sini sağladı. Yurt dışı gelirlerinin toplam kombine gelirlere oranı yüzde 30 düzeyinde gerçekleşti.

Ana kesimlerde hangi gelişmeler öne çıktı?

Enerji dalında güçlü rafineri marjları kârlılığı destekledi. Yılın birinci yarısında güçlü talep, yüksek düzeyde gerçekleşen eser marjları ve yüksek kapasite kullanımı müspet gelişmeler ortasında yer alırken, güç fiyatlarındaki keskin artış göze çarptı. Böylelikle güç bölümünden konsolide net kâra olan katkı yıllık yüzde 998 artarak 5,3 milyar TL oldu.

Otomotiv cephesinde ihracat mutabakatları, eser dağılımı ve masraf denetimiyle fiyat disiplini olumlu gelişmeleri içerdi. Öbür taraftan, arz kaynaklı kesintilerin tesirinde yavaşlayan ihracat pazarı ve iç pazardaki zayıf talep ise negatif gelişmeler ortasında yer aldı. Otomotiv tarafından konsolide net kâra katkı yıllık yüzde 114 artışla 5,2 milyar TL’ye çıktı. Ford Otosan 60,7 milyar TL, Tofaş 26 milyar TL, Türk Traktör 8,9 milyar TL ve Otokar 3,7 milyar TL gelir sağlarken, şirketlerin her biri gelirlerini yıllık bazda artırdı.

Dayanıklı tüketimde güçlü gelirler ve fiyatlama disiplini, satın alınan yeni operasyonlara katkı sağladı. Ancak, birinci yarıda yurt içi ve yurt dışında azalan talep, zayıf euro, yüksek hammadde maliyetleri ve lojistik pazarlama masraflarının tesiriyle artan faaliyet sarfiyatları negatif gelişmeler ortasında yer aldı. Başka taraftan, sağlam tüketim bölümünün konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 10 artışla 752 milyon TL’ye çıktı.

Holding bilançosuna en büyük katkı ise birinci yarıyılda finans dalından sağlandı. Kesimin konsolide net kâra katkısı yıllık yüzde 578 artışla 10,6 milyar TL oldu. Vadesiz mevduat ve ferdi kredilerde pazar hissesi kazanımı, yeni müşteri kazanımı ve korunaklı sermaye tamponları, sağlam likidite olumlu ögelerinden oldu.

Net faal kıymetindeki iskonto tarihi düşük düzeylere geriledi

Şirketin 2017’den bu yana net etkin bedelinin iskontosu yüzde 10 civarında iken, bugün yüzde 35 ile tarihî düşük düzeyde yer alıyor. Şirket yatırımcı sunumunda bu durumun en önemli sebeplerini, “Türkiye pay senetlerindeki satış, Türkiye risk primi ve Koç Holding yabancı yatırımcı oranı ortasındaki yüksek korelasyon” olarak belirtti.

Koç Holding Nisan 2022 prestijiyle temettü tarafında 2,3 milyar TL ödeme yaparken, şirketin temettü dağıtım oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti. Son finansalları ile birlikte Koç Holding’in 127 milyon dolar solo net nakit, 1,4 milyar dolar brüt nakit, 213 milyon dolar YKB sermaye gibisi tahvil yatırımı ile güçlü nakit durumu tuttuğu görülüyor. Başka taraftan, şirketin kombine net finansal borçlarının FAVÖK’e oranı 1 çarpan ile sürdürülebilir borçluluk oranına işaret ediyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir