FETÖ, kök hücre nakliyle elebaşı Gülen’in ömrünü uzatmaya çalışmış

OHAL Komisyonunun raporunda, 15 Temmuz 2016’da FETÖ mensuplarınca darbe girişiminde bulunulduğu ve Anayasanın öngördüğü düzenin ortadan kaldırılmasına teşebbüs edildiği anımsatıldı.

Ardından kanun hükmünde kararnamelerle örgütle iltisaklı kişilerin kamu görevlerinden çıkarıldığının hatırlatıldığı raporda, FETÖ güdümündeki dernek, vakıf, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf üniversiteleri, basın kuruluşları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatıldığı kaydedildi.

Söz konusu kamu görevinden çıkarma, kurum ve kuruluşları kapatma işlemlerine ilişkin yapılan başvuruları değerlendirip karara bağlamak üzere OHAL Komisyonunun kurulduğunun belirtildiği raporda, FETÖ’nün tüzel kişilikler üzerinden yaptığı faaliyetlere yer verildi.

Komisyona yapılan başvurulardan örneklerin yer aldığı rapora göre, inceleme sonucunda UYAP sisteminden alınan bilgilerde bir şirketin, FETÖ’nün il mali yapılanması içerisinde yer aldığı, şirket adına başka bankadan kredi çekilerek destek amacıyla Bank Asyaya yatırıldığı, şirketin banka hesabından örgütle bağlantılı yurt dışı merkezli kuruluşa para transferi gerçekleştirildiği belirlendi.

Örgüt üyelerinin de şirkete ortak olurken ve hisselerini devrederken herhangi bir sermaye koymamalarına rağmen “hisselerimden vazgeçiyorum” şeklinde alınan feragatnameyle yönetim ve ortaklıktan çıkarıldıkları tespit edildi.

Şirketin resmi muhasebe kaydının yanı sıra ikinci bir muhasebe programı kullanarak FETÖ adına toplanan paraların buraya kaydedildiği ve örgüte aktarıldığı belirlendi.

– KAMU DESTEK PROJELERİNDEN ÖRGÜTE GELİR SAĞLANDI

Komisyona yapılan bir başka başvuruya ilişkin inceleme raporuna göre, kapatılmasına karar verilen bir okulun FETÖ’nün eğitim şirketi olarak kurulduğu, şirket müdürünün aynı zamanda örgütün il sorumlusu olduğu ve ilde FETÖ adına toplanan paralar ile elde edilen gelirlerin bu şirketin kasasında toplandığı saptandı.

Okulun hesabına aktarılan paraların öğrenci geliri olarak gösterildiği, paraların şirket hesabına aktarılmasında sahte faturalar düzenlendiğinin ifade edildiği rapora göre, kamu kurumlarının destek verdiği projelerden FETÖ’e kaynak sağlanmaya çalışıldığı, fiilen uygulanmayan bu projelerden alınan paraların örgüte aktarıldığı belirlendi.

Söz konusu okul müdürünün, kurumda çalışanlara FETÖ’nün yayın organlarına abone olmaları ve örgütün düzenlediği toplantılara katılmaları yönünde telkinlerde bulunduğu da öğrenildi.

Bir başka okul adına yapılan başvuruda ise okul personelinin maaşlarından kesinti yapılarak örgüte aktarıldığı, okulda, öğretmenler ve FETÖ’nün ilçe sorumlusunun da katıldığı velilere ve esnaflara yönelik örgütsel toplantılar düzenlendiği de incelemeler sonucu belirlendi.

– BAĞIŞÇILARI SAHTE FOTOĞRAFLARLA KANDIRDILAR

Dernek adına komisyona yapılan bir diğer başvurunun inceleme raporuna göre de FETÖ elebaşının talimatı üzerine kurulan söz konusu derneğin asıl hedefinin, örgütün yurt içi ve dışı faaliyetlerini organize etmek, örgüt mensuplarının ihtiyaçlarını karşılamak, yurt dışında faaliyet göstererek örgütün küresel ölçekte büyümesini ve FETÖ’ye yeni elemanlar kazandırılmasını sağlamak olduğu tespit edildi.

Derneğin banka hesabına birçok iş adamı tarafından farklı tarihlerde dernek yöneticilerinin talepleri üzerine para yatırıldığı belirlenirken, evini satarak elde ettiği parayı Afrika’da su kuyusu açılması ve katarakt ameliyatı yapılması şartıyla derneğe bağışlayan ve bunun için belge isteyen kişiye, internet arşivlerinde yer alan ve daha önce katarakt ameliyatı olanların eski fotoğraflarının üzerine bağışçı ismi yazılarak verildiği ortaya çıktı.

Raporda, söz konusu usulsüzlüklerin, toplanan kurban paraları için eski kurban resimlerinin tarihlerinin değiştirilerek bağışçılara verilmesi suretiyle de yapıldığının belirlendiği kaydedildi.

– ÖRGÜT ELEBAŞININ ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN ÇALIŞMA YAPMIŞLAR

OHAL Komisyonuna yapılan bir başka dernek başvurusunun raporunda ise derneğin yönetim kurulu başkanının FETÖ’nün “sağlık hizmetlerinden sorumlu imam” ve elebaşı Fetullah Gülen’in özel doktoru olduğu ifade edildi.

Dernek faaliyetleri kapsamında örgüt elebaşının talimatı doğrultusunda kök hücre projesiyle ilgilenildiğine işaret edilen raporda, “FETÖ’nün tıp alanındaki mütehassıs isimlerini dernek çatısı altında topladığı, belli hastalıkları olan ve örgütün içerisinde ‘mesih’ olarak görülen örgüt elebaşına kök hücre nakli yapılarak ömrünü olabildiğince uzatmak amacıyla çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir.” ifadesine yer verildi.

– KAPATILAN SENDİKAYA İLİŞKİN BAŞVURU DA RAPORDA YER ALDI

Kapatılan bir sendikaya ilişkin başvurunun incelenmesi sonucu da raporda, sendikanın Gülen’in talimatıyla kurulduğu, 6 ayda 30 binden fazla üye sayısına ulaştığı, bunun sendikal bir başarı olmadığı ve örgütsel talimatlı bir hareketten kaynaklandığı anlatıldı.

Rapora göre, sendikanın FETÖ’ye ait kurumlara yönelik soruşturmaları protesto etmek amacıyla ülke genelinde gösteri ve eylemler düzenlediği, sadece örgüte ait kurumlarla protokol anlaşmaları yaparak üyelerini FETÖ çatısı altında tutmaya çalıştığı, sendika temsilcileri ve yönetim kadrosunun da örgüte bağlı il sorumlularınca belirlendiği ortaya çıktı.

Sendikanın kuruluş tüzüğünde örgüt elebaşının sözlerine yer verdiği, amacının FETÖ’ye yeni üyeler kazandırmak ve örgütten kopmaların önüne geçmek, üyelerden toplanan aidat ve diğer bağışlarla da örgüte mali destek sağlamak olduğu tespit edildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir