Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, Anayasa Komisyonunda

Teklifin tümü üzerinde kelam alan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Anayasa’da bütün hak ve özgürlükler üzere din ve vicdan özgürlüğünün de garanti altına alındığını söyledi.

“Dinler Anayasa’nın teminatı değil anayasalar din özgürlüğünün garantisidir.” diyen Kaboğlu, tek ortak metnin Anayasa olduğunu lisana getirdi.

“Din ve vicdan özgürlüğünün, savaş ortamında bile insan haklarının sert çekirdeği olarak garanti altına alındığını” anlatan Kaboğlu, kimsenin dinini, niyet ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını ve bunlardan ötürü suçlanamayacağını belirtti.

21 yıllık iktidarın, 21 haftasının bile kalmadığını lakin anayasa değişikliği yaptığını söyleyen Kaboğlu, Türkiye’nin, Aralık 2022’den bu yana seçim ortamında bulunduğunu kaydetti.

Böyle bir ortamda toplumsal yaraların bulunduğu bir alana ait anayasa değişikliği yapılmasını “seçime endeksli” olarak niteleyen Kaboğlu, “Bu durum, iktidarın seçimi kazanma ve sahip olduğu çoğunluğu sürdürme iradesinin Anayasa yoluyla uygulamaya geçirilmesi, dışa vurulması. Hak ve özgürlükler hiçbir vakit sekter yaklaşımla savunulamaz, açıklanamaz ve garanti altına alınamaz. Bu açıdan bakıldığında ortam ve şartlar anayasa değişikliğine muhakkak kapalı. Hele hele bu türlü bir bahiste seçime endeksli bir anayasa değişikliği, fırsatçı anayasa değişikliğidir; istismarcı anayasa değişikliğinden fırsatçı anayasa değişikliğine geliştir. Bunu saptamak gerekir.” değerlendirmelerinde bulundu.

“ERKEKLERİ TÜMÜYLE DIŞLIYOR”

Düzenlemenin birçok açıdan sakıncasının bulunduğunu savunan Kaboğlu, şöyle konuştu:

“Kadın kıyafet özgürlüğü tek bir hakkın uygulama alanına indirgenemez. Dinî kökenli olmayan, hayat usulüyle alakalı kıyafet tercihleri; din özgürlüğü bağlamında düzenleme yapması nedeniyle uygulamada din kökenli kıyafet giyme özgürlüğü ile tıpkı ölçüde korunamaz. Bu bakımdan sırf bayanların kıyafet özgürlüğüne ait düzenleme ile bayanlar açısından sağlanmak istenen muhafaza erkekleri tümüyle dışlıyor. Bayanın başını örtmesi ve dinini dışa vurma yahut gösterme özgürlüğü, Türkiye’nin taraf olduğu memleketler arası hukuk metinlerinde sınırlanabilir nitelikler taşıyor. Örneğin bayanın örtünme özgürlüğü hiçbir formda engellenemezse hava alanında ya da öbür bir yerde güvenlik emeliyle bayanın başının açılmasına gereksinim duyulduğunda, bayanın sınırsız örtünme özgürlüğü somut risk ve kuşku ne olursa olsun kamu güvenliğinden daha değerli addolunacaktır. Meğer daha değerli olmaması gerekir.”

Başörtüsüne ve dinî temelli kıyafete mutlak hürlüğün, “güvenlik içinde özgürlük” prensibine de karşıt olduğunu belirten Kaboğlu, “Başörtüsüne indirgenen mutlak düzenleme, hak ve özgürlüklerin garanti ve sınırlama prensiplerine tersliğin ötesinde özgürlükler sistematiğini alt üst ederken, haklar ve özgürlükler ortasında mümkün çatışma halinde uzlaşma tekniğinin uygulanmasını olanaksız kılıyor. Kimlik saptamayı bile engelleyebilecek mutlak bir düzenleme, kamu hizmetinde liyakat ve güvenlik unsurlarına de ters. Görünürde temel bir hakkın korunması maksadından yola çıkarak Anayasa’ya, özgür bir dini referans koymak ki bu başını örtmek olarak belirlenmiş, makul bir dine ilişkin olan bir sembolün taşınmasına ait din referanslı düzenleme laiklik unsuruyla de uyumsuz.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kaboğlu, anayasa değişikliği teklifinin, aile birliğinin tanımlanmasına ait hususunu eleştiren Kaboğlu, “toplum mühendisliği emeliyle düzenleme yapıldığını” savundu.

“BU HUSUSTA BİR EKMEK ÇIKARMA KEDERİNDE DEĞİLİZ”

AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, yakın geçmişte birçok vatandaşın başörtüsü özgürlüğünün, hiçbir somut tarifi olmadan, irtica paranoyasıyla rahatça sonlandırıldığını, bu duruma bundan sonra hiçbir halde fırsat verilmemesi gerektiğini söyledi.

Uygulamada bir sorun olmamasına karşın bunun anayasal bir teminata bağlanmasının mecburilik haline geldiğini belirten Özel, “Bundan hiçbir siyasi partinin artık kaçması mümkün değil. Bilhassa CHP sözcülerinin, ‘Siz ısrarla CHP’yi mevzunun dışında tutmaya çalışıyorsunuz. Bunu hala istismar alanı yapmaya çalışıyorsunuz. Buradan bir seçim zaferi istiyorsunuz.’ üzere suçlamalarına maruz kaldık. AK Parti, hiçbir vakit bu işten siyasi hesap, rant derdi içinde değil. Bunu yaşayan biziz. Bunun algısını oluşturan, buradan siyasi içerik çıkarmak isteyen de aksine CHP.” diye konuştu.

“Bu bahisten bir ekmek çıkarma kaygısında olmadıklarının” altını çizen Özel, başörtüsü sıkıntısının polemik konusu olmasını istemediklerini tabir etti.

Niyetlerinin, başörtüsü sorununu Türkiye’nin gündeminden büsbütün çıkarmak olduğunu belirten Özel, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“CHP, İYİ Parti, kümesi olan, olmayan bütün siyasi partiler samimiyseler, teklifimize ‘evet’ diyebilirler. Teklif metnini beğenmeyebilirsiniz, bunu değiştirme ihtimalimiz olabilir fakat sizlerin, ‘Hazırladığımız önergemizi kabul ederseniz varız yoksa yokuz.’ diyerek işi yokuşa sürmeyeceğinizi ümit ediyoruz. Bunu demek istiyorsanız sizi burada da samimi olmaya davet ediyoruz. ‘Seçim materyali olmaktan çıkaralım.’ diyorsunuz ya haydi fırsat, çıkaralım. Bu mevzuyu Türkiye’nin gündeminden çıkarma noktasında tarihi bir kararın altına daima birlikte imza atalım.”

“MİLLETİMİZİN AİLESİNİ BOZMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEYECEK”

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Batı’nın, bayanın bayanla, erkeğin erkekle yaşamasını “aile” diye tanımlamaya, her türlü sapkınlığı, farklı cinsel yönelimleri ve farklı tercihlere hürmet gösterilmesini, insan onuruna hürmetle eş paha görmeye başladığını söyledi.

“Kendi cinsine karşı cinsel davranışların olağan görülmesini isteyenlerin sıklıkla duyulmaya başlandığını” söz eden Yıldız, “Bu bozulmaya, bu sapkınlığa karşı çıkan tüm itirazları etkisiz kılmak için de her türlü tertibin yapıldığına müsaade edildiğini görüyoruz. Batı, ilahi doğal özden kopmuş durumda.” dedi.

“Gey ve lezbiyen kiliselerinin kurulduğuna” değinen Yıldız, “Lut kavminin sapkınlığının postmodern versiyonunu bugün ülkemize ihraç etmek istiyorlar ve maalesef birtakım belediyelerimiz bunlara yaptıkları yardımlarla, cesaretlendirmeyle hatta bir siyasi partimizin genel liderinin özendirmesiyle o denli bir yere geldik ki bu, artık toplumsal bir sorun haline gelmeye başladı. Bunun için buna karşı çok önemli çaba vermek zorundayız. Milletimizin mahremiyetini, ailesini, cinsiyetini ve jenerasyonlarını bozmaya kimsenin gücü yetmeyecek.” değerlendirmelerinde bulundu.

Feti Yıldız, anayasa değişikliği teklifiyle yalnız bayan ve erkek olmak üzere iki farklı cinsiyetten bireylerin birbiriyle evlenerek evlilik birliğini oluşturabileceğinin açıkça düzenlendiğini lisana getirdi.

Yıldız, teklifle ayrıyeten hiçbir bayanın temel hak ve hürriyetlerini kullanması ile kamu ve özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmasının, başının açık yahut örtülü olması kaidesine bağlanamayacağının karar altına alındığını söz etti. (AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir