Gelecek Partisi’nden ‘Çocuk Politikaları Reformu’: Bütüncül bir politika inşa edeceğiz

ANKARA – Gelecek Partisi, Ankara’da düzenlediği lansmanla ‘Çocuk Siyasetleri Reformu’ modelini açıkladı.

‘Gelecek Modeli’ sloganıyla açıklanan hareket planının açılış konuşmasını Gelecek Partisi Genel Lideri Ahmet Davutoğlu yaptı.

‘ÇOCUKLAR İÇİN BİR ZİHNİYET İHTİLALİ VAAT EDİYORUZ’

Türkiye’de çocuk hakları konusunda zihinsel bir dönüşüme muhtaçlık olduğuna vurgu yapan Davutoğlu, “Çocuğu anne babaya muhtaç edilgen bir varlık olarak görüyoruz. Çocuk siyasetleri, anne karnında başlayan bir süreçle ele alınmalı. Çocuklara edilgen değil, özne olmayı öğretmemiz gerekiyor. Çocuklar evvel birey olmayı öğrenmeli. Teknolojik gelişimi göğüsleyecek bir paha ihtilaline muhtaçlığımız var. Biz çocuklar için bir zihniyet ihtilali vaat ediyoruz, yapacağız” dedi.

‘DEZAVANTAJLI BÖLGELERE ANAOKULU, OKULLARDA BİR ÖĞÜN YEMEK’

Partisinin kurmayları tarafından hazırlanan ‘Çocuk Siyasetleri Reformu’nun üç ana başlıkta ele alındığını söz eden Davutoğlu, çalışmanın içeriği hakkında şu bilgileri verdi:

“Çocuğa karşı şiddet konusu da dahil olmak üzere toplumda sevgi iklimi yaratacağız. Öncelikle teknoloji bu kadar hayatımıza girmişken anaokul artık bir lüks ve ekstra bir eğitim üzere görülemez. Bu yüzden biz de anaokullarını dezavantajlı bölgelerde yaygınlaştıracağız. Köylerde, varoşlarda anaokulları kuracağız. Bütün okullarda çocukların ekonomik durumlarına bakmaksızın bir öğün yemek vereceğiz.”

‘YAZ SAATİ UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZ’

“Ben başbakanlığım devrinde yaz saati uygulamasına karşı çıkmıştım. Ne oldu? O çok bilmiş damat bakan bizden sonra bu uygulamayı getirdi. Biz iktidarımızda yaz saati uygulamasını kaldıracağız. Kentleri imar baronlarına değil, çocuklara teslim edeceğiz. Yeni bir kurumsal çerçeve oluşturulacağız ve çocuk gönüllüleri ile alana ineceğiz. Hiçbir çocuk sahipsiz kalmayacak. Çocuk odaklı çalışma yapan STK’lara devlet dayanağı vereceğiz.”

ÖZTÜRK: TÜRKİYE’DE ÇOCUK SİYASETLERİ KOPUK, DAĞINIK, ETKİSİZ

Gelecek Partisi’nin hazırladığı ‘Çocuk Siyasetleri Reformu’, ‘Temel ilkeler’, ‘yapısal ve zihinsel ıslahat: Çocuk merkezli sistem’ ile ‘çocuk muhafaza modeli’ olmak üzere üç başlıkta ele alındı.

Aile ve Toplumsal Hizmetler Siyasetleri İzleme Şurası Lideri Seren Yıldız Öztürk’ün başkanlığında oluşturulan ıslahatta çocuk siyasetlerinde bütüncül yaklaşıma dikkat çekildi.

Türkiye’de çocuk siyasetlerinin kopuk, dağınık, verimsiz ve etkisiz olduğuna dikkat çeken Seren Yıldız Öztürk ise çalışmalarının hayata geçmesiyle zihinsel bir dönüşüm yaratacaklarını kaydetti. Öztürk, çocuk haklarında bütüncül bir siyaset inşa edeceklerini söyledi.

‘ÇOCUK, GENÇ VE AİLE TOPLUMSAL HİZMETİ KURULLARI KURULACAK’

Öztürk’ün sunumu yaptığı ıslahatta öne çıkan başlıklar şu halde:

?Yapısal ve Zihinsel Islahat: Çocuk Merkezli Sistem

1. Çocuğun üstün faydasını merkezde tutan çocuk merkezli bir sistem inşa edilecek

2. Ortak data tabanı oluşturulacak ve istatistiklerde şeffaflık sağlanacak

3. Hizmetlerde bütüncüllük, eşgüdüm ve uyum sağlanacak
Çocuk, Genç ve Aile Toplumsal Hizmeti Komiteleri kurulacak.
Aile hekimliği modeline misal bir yapılanmaya gidilecek.

4. Erken ihtar sistemine ait yapılacaklar
Toplum temelli hizmet veren kuruluşlar hayata geçirilecek.
Çocuklara has acil yardım çizgisi kurulacak. (Tutuklu çocuklar da dahil edilecek)
Bildirim yükümlülüğü yine düzenlenecek.

‘ÇOCUK DOSTU BÜTÇE HAZIRLANACAK’

5. Bağımsız ‘Çocuk Hakları İzleme Kurumu’ kurulacak. (Mali ve idari özerkliğe sahip olacak)

6. Çocuk dostu bütçe hazırlanacak.

7. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği sağlanacak.

8. Kapasite geliştirilecek.

-Hizmet verenlerin ve hizmetin değerlendirilme ve denetlenmesini yapacak Süpervizyon sistemi kurulacak.

‘ÇOCUK BAKIM KURUMLARINDA UYGUNLAŞTIRMA YAPILACAK’

?Çocuk Müdafaa Modeli:

1. Çocuk bakım kurumları
Kurumlarda bakım veren çalışanın niteliği ve niceliğinde iyileştirmeler yapılacak.
Kurumların bağımsız denetçiler tarafından denetlenmesi sağlanacak.
Aile temelli hizmetler yaygınlaştırılacak ve çocuk meskenlerinin sayısı artırılacak.
Kardeşlerin ayrılması engellenecek.
Koruyucu ailelik ve evlat edindirme modellerinin bilinmesi ve yaygınlaştırılması sağlanacak.
Engelli çocuklara, üç yaşından büyük çocuklara ve erkek çocuklara yönelik müracaatları özendirecek bilinçlendirme programları yapılacak.

ÇOCUK YOKSULLUĞU: BÜTÇEDE EĞİTİME AYRILAN HİSSE ARTIRILACAK

2. Çocuk yoksulluğunun etkileri
-Bütün okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine bir öğün yemek verilecek.
-Sosyal Hizmet Komiteleri aracılığıyla muhtaçlığı olan ailelerin giysi ve ayakkabı gereksinimleri karşılanacak.
-İlçe ölçeğinde çocuk yoksulluk haritaları çıkarılacak, gereksinimi olan ailelerdeki çocukların günlük protein gereksinimini karşılayacak biçimde beslenme yardımı yapılacak.
-Bütçede eğitime ayrılan hisse artırılacak.

‘ÇOCUK İSTİSMARININ KAPALI KALMASI ÖNLENECEK’

3. Çocuğa karşı şiddete çözümler
Cinsel istismarın bilinmeyen kalmasını önlemek için yaş ve olgunluk seviyelerine nazaran merak uyandırmayacak formda, profesyoneller tarafından çocuklara yönelik farkındalık eğitimleri yaygınlaştırılacak.
Fiziksel ve duygusal istismarı ve bâtın kalmasını önlemek için ebeveynler, öğretmenler ve bakım verenlere yönelik eğitim verilecek.
Ebeveyn ve bakım verenlerin çocuk yetiştirme hakkındaki gelişimi desteklenecek.
Çok disiplinli grup yaklaşımı ve hadise idare prosedürü uygulanacak.
Çocukların fuhuş gayesiyle sömürülmesi, çocuk ticareti, cinsel maksatlı çocuk turizmi sonuçlarına ait istatistikler gerçek datalara dayalı oluşturulacak, risk faktörleri belirlenerek bölgesel bazlı özel önlemler alınacaktır.

4. Çocuk dostu adalet
Bağımsız ve tesirli şikayet sistemlerine erişim güçlendirilecek.
Tutuldukları kurumlarda kesinlikle tahliye sürecine hazırlık çalışmaları güçlendirilecek ve çocukların ailelerine de tahliye sonrasında çocuklarıyla ilgileri konusunda danışmanlık hizmeti verilecek.

5. Çocuk personelliği ile mücadele
Gelir seviyesi düşük ailelerin ulusal gelirden daha fazla hisse almaları istikametinde faal toplumsal yardım siyasetleri uygulanacak.
Mevsimlik tarım personellerinin çocuklarının okula erişimine ait çalışma yapılacak.
Kaçak çocuk personelliği ile uğraş edilecek.

6. Medyada çocuk hakları
Mağdur çocuklar başta olmak üzere, çocukların kişilik haklarını ihlal ederek, tüm topluma teşhir eden yayınların önlenmesi maksadıyla basınla işbirliği çalışmaları yapmak. (DUVAR)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir